Cơ sở 1:

  Địa chỉ: Tầng 3, Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, Hà Nội

  Hotline: 0168.222.1945

  Cơ sở 2:

  Địa chỉ: Tầng 4, Booksquare, số 12 Hòa Mã, Hà Nội

  Hotline: 0168.222.1945

  Cơ sở 3:

  Địa chỉ: Trung tâm DNICT, số 15 Quang Trung, Đà Nẵng

  Hotline: 0905.123.323

  Cơ sở 4:

  Địa chỉ: Số 213 Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng

  Hotline: 0905.123.323

  Cơ sở 5:

  Địa chỉ: Nhà Thiếu nhi Quận 10, 139 Bắc Hải P.14 Q.10, TP HCM

  Hotline: 0945.499.148

// ]]>